Sådan skaber lobbyister værdi

Der er mange værdiskabende faktorer ved at bruge public affairs/public relationsvirksomheder. Her finder du fem centrale værdiskabende faktorer.
 
Specialiseret faglig viden
En af de væsentligste årsager til, at kunder har gavn af public affairs/public relationsvirksomheder er, at de får adgang til specialiseret viden, som typisk ikke er tilgængelig i deres egne organisationer. Hvad enten der er tale om rådgivning om lovgivning og regulering, diverse analyser eller andre relaterede rådgivningsydelser, er public affairs/public relationsvirksomheder i besiddelse af en specialviden, som er oparbejdet gennem lignende opgaver for andre kunder eller talrige projekter for andre brancher. Med erfaring fra andre brancher og kundetyper kan public affairs/public relationsvirksomheder tilmed overføre viden fra forskellige sektorer, hvilket bidrager til nytænkning i opgaveløsningen.
 
Erfaringsbaserede metoder og værktøjer
Når public affairs/public relationsvirksomheder løser opgaver for deres kunder, sker det med afsæt i erfaringsbaserede metoder og velafprøvede værktøjer. De benytter dagligt disse værktøjer og er derfor eksperter i at få resultaterne af deres analysemodeller omsat til konkrete løsninger for kunden. Desuden skal en public affairs/public relationsvirksomhed være på forkant med nye modeller og værktøjer, for konstant at holde virksomheden konkurrencedygtig.
 
Uafhængighed
Eftersom en public affairs/public relationsvirksomhed ikke er part eller interessent hos kunden, har de en god mulighed for at udfordre den eksisterende praksis eller opgaveløsning. De fungerer ofte som centrale aktører i forhold til at legitimere afgørende beslutninger, da eksterne rådgivere fordomsfrit kan rokke ved fastlåste systemer, antagelser og opfattelser af ”ret og vrang”. 
 
Netværk og politisk indsigt
Public affairs/public relationsvirksomheder har et bredt netværk af både danske og internationale beslutningstagere. De har derfor let adgang til både fagspecifik viden og eksempelvis viden om særlige lovgivningsforhold, der gør sig gældende i en bestemt branche. Public affairs/public relationsvirksomheder med bred international erfaring kan tilmed vurdere, hvad der er best practice på europæisk eller globalt plan. De internationale erfaringer bidrager derfor til, at den pågældende kunde kan træffe de bedste beslutninger baseret på et oplyst og solidt grundlag.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne