3. Overholder love og regler

Det er en grundlæggende præmis for principperne, at lobbyister overholder samfundets love og regler.

Lobbyisten bør i sit virke for en kunde have kendskab til de regler eller aftaler, som regulerer kundens virksomhed. Såfremt lobbyisten har kendskab til, at gældende regler inden for opdragsgivers branche ikke overholdes, skal lobbyisten gøre opdragsgiver opmærksom herpå. 

God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne