2. Definitioner

Lobbyist: Aktør der varetager sine egne, kunders, medlemmers eller andre opdraggivers interesser og hjælper dem med at påvirke politiske beslutningsprocesser ved at indgå i dialog med politikere og myndigheder.

Beslutningstagere: Politikere og myndigheder på internationalt, europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Politiske beslutningstager: Personer, der er medlem af eller kandiderer til Europa-Parlamentet, Folketinget, Regionsråd, Kommunalbestyrelse el. lign. Betegnelsen dækker også over medarbejdere i politiske sekretariater.

Myndigheder: Personer som er ansat i et ministerium, styrelse, direktorat, nævn, råd, kommune eller anden offentlig myndighed.    

Dialog: Ved dialog forstås al form for mundtlig og skriftlig kommunikation, som lobbyisten anvender over for beslutningstageren.

God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne