1. Anvendelsesområde

Principperne finder anvendelse på alle niveauer, hvor demokratiske og politiske beslutningsprocesser finder sted: Internationalt, europæisk, nationalt, regionalt og kommunalt.

Mange forskellige aktører udøver lobbyisme. Principper for god lobbyisme har udgangspunkt i de aktiviteter, der knytter sig til public affairs/public relations virksomhederne. Fælles for disse virksomheder er, at de varetager deres kunders interesser og hjælper dem med at påvirke politiske beslutningsprocesser ved at indgå i dialog med politikere og myndigheder.

Principperne er dog samtidig formuleret således, at alle aktører, som arbejder med at påvirke politisk bestemte rammevilkår, hvad enten det er på vegne af sig selv, kunde(r), medlemmer eller en samling af interesser, kan tilslutte sig principperne.

God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne