6. Krav til information

Lobbyister må ikke i deres dialog med beslutningstagere mod bedre vidende formidle forkert eller vildledende information. 

Informationen skal være opdateret og fyldestgørende.

Lobbyister må ikke indhente fortrolige oplysninger på uærlig facon.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne