7. Fortrolig over for opdragsgiver

Information, som opdragsgiver videregiver til den professionelle lobbyist, og som ikke er offentlig tilgængelig eller generel af sin karakter, må ikke uden opdragsgivers tilladelse videregives til andre parter. 

Forpligtelsen om fortrolighed gælder også efter opgavens afslutning.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne