Principper for god lobbyisme

DI Rådgiverne og Public Relations Branchen ønsker at synliggøre, hvad god lobbyisme er, og hvilken rolle, lobbyisme spiller i den komplekse demokratiske beslutningsproces. I den sammenhæng ønsker branchen at tydeliggøre, hvilke grundlæggende principper for god adfærd, som branchen arbejder efter.

Principperne har således deres udgangspunkt i de aktiviteter, som knytter sig til public affairs/public relationsvirksomhederne defineret som virksomheder, der hjælper deres kunder med at påvirke politisk bestemte rammevilkår.

Principperne er dog formuleret således, at alle aktører, som arbejder med at påvirke politisk bestemte rammevilkår, hvad enten det er på vegne af kunde(r), medlemmer eller en samling af interesser, kan tilslutte sig principperne.

Principperne er udarbejdet med afsæt i ICCO Stockholm Charter samt ”Code of Conduct” tilknyttet det europæiske ”Transparency Register”. 

Principper

  1. Anvendelsesområde
  2. Definitioner 
  3. Overholder love og regler
  4. Økonomisk uafhængighed
  5. Tydelig afsender
  6. Krav til information
  7. Fortrolighed over for opdragsgiver
  8. Kvalificeret repræsentant for opdragsgiver
  9. Loyal over for opdragsgivers interesser
 
 
 
Hent Principper for God Lobbyisme:
 
 
 
 
 
English version:
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne