5. Tydelig afsender

Lobbyister skal i deres virke være åbne om, hvem de er, og hvem de repræsenterer.

De skal som et minimum oplyse eget navn, virksomhed, samt den interesse(r) de repræsenterer i deres dialog med politikere, embedsmænd og andre relevante samfundsaktører.

God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne