8. Kvalificeret repræsentant for opdragsgiver

Lobbyister påtager sig udelukkende at løse opgaver, de er kvalificerede til - eventuelt i samarbejde med en eller flere andre aktører.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne