Myter og fakta

Der er mange myter om, hvad lobbyisme er, og hvordan lobbyister arbejder. Her finder du typiske myter om lobbyisme, hvor vi har tilføjet fakta. 
 
Myte: Lobbyisme foregår i det skjulte og er en lyssky disciplin

Fakta: Lobbyisme er en helt naturlig del af demokratiet og de politiske beslutningsprocesser. Hver dag arbejder virksomheder, organisationer og konsulenter med at varetage interesser på møder, i høringer, på seminarer, i medierne m.v. Blandt andet for at understøtte, at lovgivningen sker på et kvalificeret og oplyst grundlag.

Myte: Lobbyisme handler om at manipulere

Fakta: Lobbyisme handler ikke om at manipulere. Lobbyisme bygger på analyser, research og formidling af viden og fakta med henblik på at give politiske interessenter et oplyst grundlag for at træffe beslutninger. Hvis man som lobbyist leverer forkert data, er det ødelæggende for ens forretning.

Myte: Lobbyister vil gøre hvad som helst for penge

Fakta: Der er ikke noget forkert i at tjene penge ved at agere som professionel lobbyist, og det står den enkelte frit for, hvilke interesser, man ønsker at repræsentere. Der er dog klare principper i forhold til, hvordan man bør agere som professionel lobbyist - dette afhænger ikke af typen af interesse, der varetages.

Myte: Lobbyisme handler bare om at kende de rigtige mennesker

Fakta: Som i de fleste job er det naturligvis vigtigt med et godt netværk og gode professionelle samarbejdsrelationer. Det samme gør sig gældende for lobbyister. Men man opnår ikke politisk indflydelse ud fra, hvem man kender - det gør man på baggrund af sin case, fakta og argumentation.

Myte: Nogle interesser er mere legitime at varetage end andre

Fakta: Alle har ret til at blive repræsenteret i det politiske system af en professionel lobbyist, ligesom alle har ret til at blive repræsenteret i retssystemet af en advokat. Og der er derfor ikke interesser, der er mere legitime at varetage end andre. Det bør i sidste ende være op til den enkelte politiker at sortere i den information, han eller hun bliver præsenteret for.

Myte: Den, der har flest penge til lobbyarbejde, får altid ret

Fakta: Det er ikke muligt at købe sig til politisk indflydelse. Og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem størrelsen på pengepungen og det politiske fingeraftryk, man får. Politikere og embedsmænd er endog meget bevidste om de interesser, lobbyister repræsenterer, og det er at undervurdere både politikere og embedsmænd, hvis man siger, at de ikke kan filtrere den information, som de modtager blandt andet fra lobbyister.  

God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne