Lobbyisme og public affairsvirksomheder

Selvom der er mange andre aktører, der fungerer som lobbyister, så er det typisk public affairs/public relationsvirksomheder, der er i fokus, når man i offentligheden taler om lobbyisme.
 
Analyserer, rådgiver og skaber dialog
Kernen i public affairs/public relationvirksomheders arbejde er grundlæggende at analysere den lovgivningsmæssige og politiske situation, udarbejde en strategi for virksomheden og eksekvere enten på kundens vegne, sammen med kunden eller ved at overlade det til kunden selv at eksekvere. Succesfuld interessevaretagelse kræver derfor både den rigtige timing, dyb viden om området og kendskab til, hvem det er relevant at komme i dialog med for at trænge igennem med sit budskab. Det kræver typisk mange forskellige kompetencer, blandt andet inden for jura, økonomi, kommunikation samt forvaltnings- og politisk procesforståelse.
 
Viden, kompetencer og politisk forståelse
Det er med andre ord viden og kompetencer, som typisk er forbeholdt aktører, der allerede er en del af det politiske system. Det er hér public affairs/public relationsvirksomheder kommer til deres ret. De repræsenterer nemlig deres kunder i det politiske system, som en advokat repræsenterer deres klienter i det juridiske system.
 
Det, der kendetegner den professionelle public affairs/public relationsvirksomhed, er derfor en dyb forståelse af den politiske beslutningsproces og de relevante institutioner og aktører. Det er i høj grad også en kombination af mange forskellige kompetencer og en forståelse for samspillet mellem de lokale, regionale, nationale og internationale politiske niveauer.
God lobbyisme - et samarbejde mellem Public Relations Branchen og DI Rådgiverne